Privacybeleid

  1. Een overzicht van gegevensbescherming

Algemeen

Hieronder volgt een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke informatie is alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd zou kunnen worden. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in ons privacybeleid hieronder.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De op deze website verzamelde gegevens worden verwerkt door de websitebeheerder. De contactgegevens van de exploitant zijn te vinden in de vereiste juridische kennisgeving van de website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Sommige gegevens worden verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult op een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Deze gegevens zijn voornamelijk technische gegevens zoals de browser en het besturingssysteem die u gebruikt of wanneer u de pagina hebt geopend. Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website betreedt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de website goed te laten functioneren. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om te analyseren hoe bezoekers de site gebruiken.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt altijd het recht om kosteloos informatie op te vragen over uw opgeslagen gegevens, de herkomst, de ontvangers en het doel van de verzameling. U hebt ook het recht om te vragen dat deze wordt gecorrigeerd, geblokkeerd of verwijderd. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via het adres dat in de juridische kennisgeving wordt vermeld, als u nog vragen heeft over de kwestie van privacy en gegevensbescherming. U kunt natuurlijk ook een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties.

Analytics en tools van derden

Bij een bezoek aan onze website kunnen statistische analyses worden gemaakt van uw surfgedrag. Dit gebeurt voornamelijk met behulp van cookies en analyses. De analyse van uw surfgedrag is doorgaans anoniem, dwz dat wij u aan de hand van deze gegevens niet kunnen identificeren. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie is te vinden in het volgende privacybeleid.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Hieronder informeren wij u hoe u uw opties in dit verband kunt uitoefenen.

  1. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Als u deze website gebruikt, worden er verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonlijke informatie is alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd zou kunnen worden. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke informatie we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Houd er rekening mee dat gegevens die via internet worden verzonden (bijvoorbeeld via e-mailcommunicatie) onderhevig kunnen zijn aan beveiligingsinbreuken. Volledige bescherming van uw gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Kennisgeving betreffende de verantwoordelijke voor deze website

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

CuliConcepts
Engelenburgstraat 35A7391 AM TwelloNederland

Telefoon: +31 (0)571- 27 68 41
E-mail: [email protected]

De verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstig effect intrekken. Een informele e-mail waarin dit verzoek wordt gedaan, is voldoende. De gegevens die zijn verwerkt voordat we uw verzoek hebben ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.

Recht om klachten in te dienen bij regelgevende instanties

Als de wetgeving inzake gegevensbescherming is geschonden, kan de betrokken persoon een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties. De bevoegde regelgevende instantie voor zaken die verband houden met de wetgeving inzake gegevensbescherming is de functionaris voor gegevensbescherming van de Nederlandse staat waarin ons bedrijf is gevestigd.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract automatisch in een standaard, machineleesbaar formaat aan uzelf of aan een derde partij te laten leveren. Als u de directe overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke nodig heeft, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-codering

Deze site gebruikt SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en voor de bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals de vragen die u ons als beheerder van de site stuurt. U herkent een versleutelde verbinding in de adresregel van uw browser wanneer deze verandert van "http://" in "https://" en het slotpictogram wordt weergegeven in de adresbalk van uw browser.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkeren, verwijderen

Zoals toegestaan door de wet, hebt u het recht om te allen tijde gratis informatie te krijgen over uw persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen, evenals de oorsprong, de ontvanger en het doel waarvoor ze zijn verwerkt. Ook heeft u het recht om deze gegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via het adres in onze juridische kennisgeving als u nog vragen heeft over het onderwerp persoonsgegevens.

Verzet tegen promotionele e-mails

We verbieden hierbij uitdrukkelijk het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de wettelijke kennisgevingsvereisten van de website met betrekking tot het verzenden van promotie- en informatiemateriaal dat niet uitdrukkelijk is aangevraagd. De websitebeheerder behoudt zich het recht voor om specifieke juridische stappen te ondernemen indien ongevraagd reclamemateriaal, zoals e-mailspam, wordt ontvangen.

  1. Gegevensverzameling op onze website

Koekjes

Sommige van onze webpagina's gebruiken cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies helpen onze website gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Andere cookies blijven in het geheugen van uw apparaat totdat u ze verwijdert. Deze cookies maken het mogelijk om uw browser te herkennen bij een volgend bezoek aan de site.

U kunt uw browser configureren om u te informeren over het gebruik van cookies, zodat u per geval kunt beslissen of u een cookie accepteert of weigert. Als alternatief kan uw browser worden geconfigureerd om cookies onder bepaalde voorwaarden automatisch te accepteren of altijd te weigeren, of om cookies automatisch te verwijderen bij het sluiten van uw browser. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Cookies die nodig zijn om elektronische communicatie mogelijk te maken of om bepaalde functies te bieden die u wilt gebruiken (zoals het winkelwagentje) worden opgeslagen in overeenstemming met art. 6 lid 1, letter f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies om een geoptimaliseerde service te garanderen die vrij is van technische fouten. Als er ook andere cookies (zoals die worden gebruikt om uw surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, worden deze apart behandeld in dit privacybeleid.

Contact Formulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, verzamelen we de gegevens die op het formulier zijn ingevuld, inclusief de contactgegevens die u verstrekt, om uw vraag en eventuele vervolgvragen te beantwoorden. We delen deze informatie niet zonder uw toestemming.

We zullen daarom alle gegevens die u op het contactformulier invoert alleen verwerken met uw toestemming volgens art. 6 (1)(a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Een informele e-mail waarin dit verzoek wordt gedaan, is voldoende. De gegevens die zijn verwerkt voordat we uw verzoek hebben ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.

We bewaren de gegevens die u op het contactformulier verstrekt totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel van de opslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat aan uw verzoek is voldaan). Eventuele dwingende wettelijke bepalingen, met name die met betrekking tot verplichte bewaartermijnen voor gegevens, blijven onaangetast door deze bepaling.

Registratie op deze website

U kunt zich op onze website registreren om toegang te krijgen tot extra functies die hier worden aangeboden. De invoergegevens worden alleen gebruikt voor het gebruik van de betreffende site of dienst waarvoor u zich heeft geregistreerd. De verplichte informatie die tijdens de registratie wordt gevraagd, moet volledig worden verstrekt. Anders zullen we uw registratie afwijzen.

Om u te informeren over belangrijke wijzigingen, zoals die in het kader van onze site of technische wijzigingen, gebruiken we het e-mailadres dat tijdens de registratie is opgegeven.

We verwerken de gegevens die tijdens de registratie zijn verstrekt alleen op basis van uw toestemming volgens art. 6 (1)(a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstig effect intrekken. Een informele e-mail waarin dit verzoek wordt gedaan, is voldoende. De gegevens die zijn verwerkt voordat we uw verzoek hebben ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.

We zullen de gegevens die tijdens de registratie zijn verzameld, blijven opslaan zolang u geregistreerd blijft op onze website. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

  1. Sociale media

Instagram-plug-in

Onze website bevat functies van de dienst Instagram. Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS.

Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u op de Instagram-knop klikken om de inhoud van onze pagina's te koppelen aan uw Instagram-profiel. Dit betekent dat Instagram bezoeken aan onze pagina's kan koppelen aan uw gebruikersaccount. Als aanbieder van deze website wijzen wij u er uitdrukkelijk op dat wij geen informatie ontvangen over de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Instagram.

Zie het privacybeleid van Instagram voor meer informatie: https://instagram.com/about/legal/privacy/ .

  1. Analyse en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst. Het wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Google Analytics-cookies worden opgeslagen op basis van art. 6 (1) (f) AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

IP-anonimisering

We hebben de functie IP-anonimisering op deze website geactiveerd. Uw IP-adres wordt door Google binnen de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens die door Google worden bewaard.

Browser-plug-in

U kunt voorkomen dat deze cookies worden opgeslagen door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. We willen u er echter op wijzen dat dit ertoe kan leiden dat u niet van de volledige functionaliteit van deze website kunt genieten. U kunt ook voorkomen dat de door cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) aan Google worden doorgegeven en dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en .

Bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst om te voorkomen dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze site worden verzameld: Schakel Google Analytics uit.

Voor meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, zie het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en .

Uitbestede gegevensverwerking

Wij hebben een overeenkomst met Google gesloten voor het uitbesteden van onze gegevensverwerking en implementeren de strenge eisen van de Nederlandse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig bij het gebruik van Google Analytics.

Demografische gegevensverzameling door Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de demografische kenmerken van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden gegenereerd met uitspraken over de leeftijd, het geslacht en de interesses van sitebezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van derden. Deze verzamelde gegevens kunnen niet worden toegeschreven aan een specifieke individuele persoon. U kunt deze functie op elk moment uitschakelen door de advertentie-instellingen in uw Google-account aan te passen of u kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verbieden, zoals beschreven in de sectie "Weigering van gegevensverzameling".

Facebook-pixel

Onze website meet conversies met behulp van bezoekersactiepixels van Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS (“Facebook”).

Hiermee kan het gedrag van sitebezoekers worden gevolgd nadat ze op een Facebook-advertentie hebben geklikt om de website van de provider te bereiken. Dit maakt een analyse mogelijk van de effectiviteit van Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en hun toekomstige optimalisatie.

De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons als exploitanten van deze website en we kunnen deze niet gebruiken om conclusies te trekken over de identiteit van onze gebruikers. De gegevens worden echter opgeslagen en verwerkt door Facebook, die een verbinding kan maken met uw Facebook-profiel en die de gegevens kan gebruiken voor eigen reclamedoeleinden, zoals bepaald in het privacybeleid van Facebook . Hierdoor kan Facebook advertenties weergeven op zowel Facebook als op sites van derden. We hebben geen controle over hoe deze gegevens worden gebruikt.

Bekijk het privacybeleid van Facebook voor meer informatie over het beschermen van uw privacy: https://www.facebook.com/about/privacy/ .

U kunt de remarketingfunctie voor aangepaste doelgroepen ook deactiveren in het gedeelte Advertentie-instellingen op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen . U moet eerst inloggen op Facebook.

Als u geen Facebook-account hebt, kunt u zich afmelden voor op gebruik gebaseerde advertenties van Facebook op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ .

  1. Plug-ins en tools

Google-weblettertypen

Voor een uniforme weergave van lettertypen maakt deze pagina gebruik van weblettertypen van Google. Wanneer u een pagina opent, laadt uw browser de vereiste weblettertypen in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Hiervoor moet uw browser een directe verbinding met de servers van Google tot stand brengen. Zo wordt Google zich ervan bewust dat onze webpagina via uw IP-adres is geopend. Het gebruik van Google Web Fonts gebeurt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze website. Dit vormt een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 (1) (f) AVG.

Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt door uw computer een standaardlettertype gebruikt.

Meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google op https://www.google.com/policies/privacy/ .

Google Maps

Deze site maakt gebruik van de Google Maps-kaartenservice via een API. Het wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Om Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt over het algemeen naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van de aantrekkelijkheid van onze website en om de plaatsbepaling van door ons op de website aangegeven plaatsen te vergemakkelijken. Dit vormt een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 (1) (f) AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .